Reklam Alanı !
 
Ekim 22, 2017, 11:00:28 öö

Haberler:

Sayın Üyelerimiz ! Lütfen Beklememeniz Adına Forum'da Sorunuz İle İlgili Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.!
Arama Sayfasına Ulaşmak İçin ! TIKLAYINIZ!!! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


Gönderen Konu: KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ  (Okunma sayısı 24262 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com

 • *****
 • Forum Gurusu
 • Yönetici
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • İleti: 1186
 • Yas:43
 • Nerden:İstanbul
 • 874
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi
  • Aktiflik

  • Deneyim

  • Seviye

  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Ruh Halim:
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
« : Kasım 26, 2007, 07:36:49 ös »
KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ

KABUL TARİHİ : 22.02.2001

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi
 :
 29/11/1994
 No:94/6321
 
Dayandığı Kanunun Tarihi
 :
 25/8/1971
 No:1475
 
Resmi Gazetenin Tarihi
 :
 31/12/1994
 No:22158
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;
Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları,
İşveren: Konutun maliki veya ortakları,
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,
b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak,
c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatırmak,
d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş elbisesi vermek,
e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,
g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun girişine asmak,
h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak,

Kapıcının görev ve sorumlukları
Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak, temiz tutmak,
e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,
f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,
h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

Hizmet sözleşmesi
Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:
İşverenin adı ve adresi,
Kapıcının kimliği,
İşyerinin adresi,
Kapıcının işe başlama tarihi,
Kapıcının yapacağı işler,
Ücret ödeme şekli ve zamanı,
İş süresi ve ara dinlenmesi,
Varsa özel hükümler,
Düzenleme tarihi ve tarafların imzası,
hususlarının bulunması gerekir.

Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneticinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı bir belge verilir.

İş süresi ve ara dinlenmesi
Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.
Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz.
Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.
Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir.

Ücret ödemesi
Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.

Hafta tatili
Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.

Genel tatil ve ücreti
Madde 9 - 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık ücretli izin
Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici kapıcı
Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kapıcı Konutu

Kapıcı konutu ve tahliyesi
Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.
Kapıcı konutu için kira istenemez.
Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

Yürürlük
Madde 13 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


 • Okunma sayısı 24262 defa
 • 0 Yanıt
Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ Konusuna Ait Benzer Konular

KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ
  KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/11/1994 No: 94/6321 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971 No: 1475... Devamı...

Gösterim: 3553 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ-Mülga
GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi: 11 Aralık 1986 Resmi Gazete Sayı : 19308 GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam · Kanuni ... Devamı...

Gösterim: 11015 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ – (YENİ YÖNETMELİK)
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ – (YENİ YÖNETMELİK) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İL... Devamı...

Gösterim: 8276 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
Yönetmelik Linki Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap24 Haziran 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29396Y... Devamı...

Gösterim: 867 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yapÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİ... Devamı...

Gösterim: 1150 - Yanıt: 1 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com