Reklam Alanı !
*
Emeklilik sonrası apartmanımızda görevine devam eden kapıcımız karaciğer nakli olacağını bizlere bildirdi. bundan dolayıda işleri kendisi yapamıyor eşi ve cocukları temizlik işlerini yapıyor. tazminatını verilmesi durumunda ayrılacağını beyan etmesine karşılık istemiş olduğu tazminat çok uçuk rakamlar. emekliliğinde tazminatı hesaplanıp kendisine ödenmiş ve  kıdem tazminatı ve tüm haklarımı almış bulunmaktayım diye kağıt imzalamıştır.şimdi ben sadece kıdem tazminatını aldım mesailerim dahil değildi türünde talepler içerisinde.kendisinden sağlık nedeni ile çalışamayacağını bize yazılı bildirmesin iistememize ramen böyle bir kağıt imzalamıyor. ameliyatını olup 2 ay istirahat alıp yatmayı düşünüyor anladığımız kadarıyla, bu durumdan sonra nasıl bir yol izlelemiz gerekir. şimdiden teşekkürler
Merhaba,
bizim de kapıcımız emekli olduktan sonra çalışmaya devam etti. Öncelikle emeklilik sonrasında yine kapıcılık görevine devam ediyorsa, yasal olarak sosyal güv. destekleme primi yatırarak kapıcınızın sigorta bildirimlerini yapmaya devam ediyor olmanız gerekiyor.  Eğer emekli kapıcı kendi isteğiyle ayrılmadıkça, emekli olup çalıştığı süre 1 yılı aştıktan sonra  kıdem hakkı doğuyor. Her zaman gerekli kıdem hakkını verip iş akdini feshedebilirsiniz.  Bazı yargı kararları aşağıda;

4857 sayılı kanunun 25/1. maddesine göre mevcut raporlarının süresi ihbar öneline altı hafta eklenmesi ile bulunacak süreden çok fazla olduğundan işverence sağlık sebebine dayanılarak gerçekleştiren fesih geçerli nedene dayanmaktadır (Yargıtay 9. H.D. 31.03.2005, E. 2005/9391, K. 2005/11368).”

“Davacının hizmet süresi ve dosyadaki sağlık raporları incelendiğinde, 4 haftalık ihbar öneli kullanabilecek olan davacının 85 günlük hastalık izni kullandığı anlaşılmakta ve işverenin 4857 sayılı Yasanın 25/1-b maddesi hükmünce derhal fesih hakkının doğduğu görülmektedir. Anılan madde uyarınca işverence yapılan fesihlerde davacının kıdem tazminatı hakkı doğduğu halde ihbar tazminatı talep edemez (Yargıtay 9. H.D. 22.02.2007, E. 2006/19802, K. 2007/4967).”
Kapıcının alacağı sağlık raporuna istinaden çalışmayacağı süreler ile ihbar süresi gözetilerek iş akdini haklı sebeple feshetme imkanınız olabilir.
 

Reklam Alanı !